Boxstrooisel uit dikke fractie bij Harm vd Werf op Tacozijl

Op de boerderij van Harm en Froukje v.d Werf is er in het voorjaar weer veel bedrijvigheid. Een trekker maakt achterhuis de grond los voor een nieuwe ronde maïs en aan de overzijde van de snelweg bewerkt een trekker met de eg het grasland. Sinds enige weken hebben Harm van der Werf met zijn twee zoons , Gooitzen en Petrus op hun melkveebedrijf een nieuw product, een mestscheider, aangeschaft.

Gooitzen, zoon van Harm leidt mij even rond door de boerderij richting de mestscheider. We lopen door de stal waar een vierhonderd melk en kalfkoeien staan te vreten of te herkauwen. We lopen over de grote loopbrug die ons van de ene kant van de stal naar de andere kant brengt. Onderwijl krijgt Gooitzen een telefoontje dat Leon even langs komt voor een storing in het management programma van de computer, “altijd vervelend zoiets, het programma moet goed werken”.

Lees verder op: http://www.riedo.nl/ (linkermenu: Mestscheider bij vd Werf)