Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij

Op 2 juli zijn de nieuwe ‘productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij‘ in grote lijnen bekend gemaakt. Er komt een sturing op fosfaat productie en daarnaast wordt gaat efficiënte omgang met fosfaat worden beloond. Zaken als de kringloopwijzer worden nog belangrijker in de dagelijkse bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Bedrijven die in staat zijn met minder verliezen te werken worden hiervoor beloond door het verkrijgen van meer productieruimte.

Mestscheiden draagt bij aan efficiëntie

Mestscheiden draagt direct bij aan het verhogen van bemestingsefficiëntie en het beperken van verliezen. Meststoffen gebruiken op de plaats waar het nodig is en nutriënten juist daar brengen waar tekorten zijn, verhoogd opbrengsten. Hier is veel te behalen.

Ondanks dat nog niet alles duidelijk is en de details nog uitgewerkt moeten worden, weet de melkveehouderij sector nu waar het op moet sturen. Benieuwd naar uw mogelijkheden op gebied van efficiëntie met behulp van een mestscheider? Neem gerust even contact op met ons. Wij praten u graag bij.

Lees hier de brief vanuit het ministerie van economische zaken