Mestafzet witvlees kalveren eenvoudiger met mestscheider

Mest van witvleeskalveren of startende rosékalveren was tot voorkort bijna onmogelijk te scheiden. Iedereen die bekend is met deze mestsoort weet dat het een vettig product is wat snel uitsmeert. Door de beperkte structuur en de vele aanwezige haren, is het een moeilijk product om te scheiden. Omdat de afzetkosten van deze mestsoort de pan uit rijzen en de zuiveringsinstallaties alleen maar echt dunne gier willen ontvangen moet er toch iets gebeuren. Aangezien de kalveren steeds meer structuur krijgen gevoerd, gaat het drogestof gehalte van de gier omhoog.

DryBed mestscheider geschikt voor deze mest!

Keydollar is sinds kort in staat om met de DryBed mestscheider drijfmest van witvleeskalveren te scheiden. De Keydollar DryBed welke normaal wordt gebruikt voor het produceren van boxstrooisel, blijkt uitstekend geschikt voor dit product. De hoeveelheid druk in deze machine wordt beperkt, waardoor het filter niet dicht slibt. Dit is het welbekende probleem waardoor deze mestsoort voorheen vrijwel niet te scheiden was.

Interessant resultaat

De resultaten van deze scheidingsstap zijn zeer interessant. Bij een ingaande mestfractie van 5% drogestof kan een dunne fractie worden behaald van tussen de 2 – 3 % drogestof, afhankelijk van de input. Dit zorgt bij bedrijven die afzetten naar een zuiveraar voor een directe besparing op afzetkosten. Daarnaast wordt er binnen de dikke fractie die wordt geproduceerd een drogestofgehalte behaald van 37% gemiddeld. Dit is extreem droog! Daarmee worden gehaltes van boven de 10g/kg fosfaat in de dikke fractie ook ruim behaald. Hierdoor is er dus prima afzet te regelen.

De oplossing in een overspannen mestmarkt

Omdat de Keydollar DryBed een relatief kleine machine is valt het investeringsbedrag te overzien. Het setje draait in kalvermest mooi constant en heeft een capaciteit van ongeveer 60 kuub per dag. Referenties van grote witvlees-kalverbedrijven zijn beschikbaar. Laat u informeren, want in deze overspannen mestmarkt zijn oplossingen zeker gewenst!