Keydollar lanceert een mestscheider om efficiënt witvlees-kalvermest te scheiden

De vette en moeilijk te scheiden mest van witvleeskalveren was tot nu toe een erg lastig product dat niet te scheiden was met een standaard mestscheider. Het bedrijf Keydollar uit Balk  brengt hier nu verandering in. Met de gepatenteerde kunststof laag die is aangebracht op de vijzel hebben zij inmiddels bewezen dat het mogelijk is om met persschroeven de dikke en dunne fractie van elkaar te scheiden, waardoor de afzetkosten van deze mestsoort aanzienlijk worden verlaagd.

De mestafzet van witvleeskalvermest is de laatste jaren steeds lastiger geworden. De toenemende druk op de mestmarkt en de hoger wordende fosfaatgehaltes in deze mest spelen hierbij een grote rol. Waar er voorheen in de akkerbouw nog interesse was voor deze mest, wordt nu veelal de voorkeur gegeven aan rundveemest vanwege de lagere fosfaatgehaltes. Daarbij zijn door de verhoogde ruwvoergift in de kalverhouderij de fosfaatgehaltes in de kalvermest toegenomen. Twee zaken die de mestafzetkosten hebben verhoogd. Deze situatie in de mestmarkt inspireerde het innovatief ingestelde bedrijf Keydollar om een machine te ontwikkelen die deze mest wél kan scheiden en zo het fosfaatgehalte verlaagt en de mestafzetkosten aanzienlijk drukt.

Door middel van de gepatenteerde kunststof laag die wordt aangebracht op de vijzel van de Keydollar DryBed mestscheider is het nu goed mogelijk deze vettige en structuurloze mest te scheiden. ‘Analyseresultaten tonen ons dat fosfaatgehaltes oplopend tot 15 g/kg in de dikke fractie prima te behalen zijn’, aldus mestbewerkingsspecialist Edze Westra van Keydollar. De dunne fractie daarentegen kan in drogestofpercentage, en daarmee het fosfaatgehalte, behoorlijk worden verlaagd. Hierdoor worden de afzetkosten direct gedrukt. Een ander bijkomend voordeel van de kunststoflaag is dat de onderhoudskosten aanzienlijk kunnen worden verlaagd.

Klik hier om het persbericht te downloaden

Klik op een van de onderstaande links om de foto’s begeleidend bij het persbericht te downloaden

Dikke fractie kalvermest 1

Kalveren in het hok totaal