Entries by marco

Mestverwerkingsysteem Serigas

Onlangs draait er een mestscheider bij een klant van Serigas International. Zij leveren complete mestverwerkingssystemen zoals te zien in dit filmpje.  Keydollar is er trots op partner te mogen zijn van innovatieve bedrijven als deze.

Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij

Op 2 juli zijn de nieuwe ‘productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij‘ in grote lijnen bekend gemaakt. Er komt een sturing op fosfaat productie en daarnaast wordt gaat efficiënte omgang met fosfaat worden beloond. Zaken als de kringloopwijzer worden nog belangrijker in de dagelijkse bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Bedrijven die in staat zijn met minder verliezen te […]

Meer dan 1500 bedrijven gebruiken droge mest in ligbox

BALK – Al ruim 1500 Nederlandse melkveebedrijven gebruiken gedroogde mest als strooisel in de ligboxen van hun koeien. Het duurzame hergebruik van gescheiden mest leidt tot minder kwetsuren en verhoogt het ligcomfort voor de dieren, kan boeren duizenden euro’s aan besparingen opleveren en heeft geen nadelige effecten voor het aantal bacteriën in de rauwe melk, […]