Meer dan 1500 bedrijven gebruiken droge mest in ligbox

BALK – Al ruim 1500 Nederlandse melkveebedrijven gebruiken gedroogde mest als strooisel in de ligboxen van hun koeien. Het duurzame hergebruik van gescheiden mest leidt tot minder kwetsuren en verhoogt het ligcomfort voor de dieren, kan boeren duizenden euro’s aan besparingen opleveren en heeft geen nadelige effecten voor het aantal bacteriën in de rauwe melk, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Keydollar

Het scheiden van koeienmest is in Amerika al sinds de jaren ’70 heel gewoon. In Nederland werd het pas zeven jaar geleden geïntroduceerd toen het bedrijf Keydollar de eerste mestscheiders op de markt bracht. Keydollar is specialist in mestbewerking en begeleiding en levert machines die de natte en de droge fractie in de mest scheiden. De dunne, natte mest wordt over het land uitgereden. De dikke droge mest wordt in de ligboxen van koeien uitgestrooid om een zacht ligbed te creëren.

Groei green bedding

Het meest gebruikte materiaal in ligboxen is nog steeds zaagsel. Het gebruik van mestscheiders is de laatste jaren echter fors gegroeid. In 2012 maakten 400 melkveebedrijven er gebruik van. Dit jaar is dat aantal gegroeid tot boven de 1500. De methode is populair vanwege de positieve effecten voor dier en boer. Omdat de prijs van zaagsel de laatste jaren fors is gestegen, kunnen boeren door het scheiden van mest tot 75 procent besparen op de kosten van hun beddingmateriaal.De gedroogde mest in ligboxen wordt Bio-bedding of Greenbedding genoemd. Uit onderzoek dat Valacon Dairy in opdracht van het Productschap Zuivel uitvoerde blijkt dat hierdoor het dierenwelzijn in de stallen verbetert in vergelijking met het gebruik van zaagsel of tarwestro. Op de onderzochte melkveebedrijven bleek dat koeien wat vaker gingen liggen en dat het aantal koeien met beschadigde hakken en knieën fors afnam.

effect

Welk ligboxstrooisel een boer ook gebruikt, het is in stallen onvermijdelijk dat spenen en uiers van koeien verontreinigd raken met bacteriën, die in rauwe melk voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Hoewel het gebruik van gedroogde mest vergeleken met stro en zaagsel leidt tot licht verhoogde concentraties in het beddingmateriaal van ligboxen, blijkt uit onderzoek van NIZO Food Research dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de melkkwaliteit. Sterker nog: Bij bedrijven die gedroogde mest gebruiken waren de concentraties van de zogeheten Bacillus cereus in de tankmelk aanmerkelijk lager dan bij bedrijven die tarwestro of zaagsel gebruiken. Ook bleek dat de overdracht van mestdeeltjes naar melk bij het gebruik van gedroogde mest lager is dan bij zaagsel en stro. Voor het onderzoek werden metingen uitgevoerd bij 96 melkveebedrijven, waarvan de ene helft gedroogde mest gebruikt en de andere helft zaagsel of stro.

Hoe denkt de consument?

Uit eerder onderzoek onder melkveehouders bleek dat 90 procent positief tegenover het gebruik van de droge fractie uit mest, vooral vanwege het comfort en het welzijn van de dieren. Ook de consument is enthousiast over de toepassing. Tijdens de recente ‘Kijk in de stal-dag’ van de LTO werden bezoekers van een melkveebedrijf naar hun mening gevraagd over het gebruik van droge mest in de ligboxen. Het merendeel van de bezoekers reageerde positief, met name vanwege de duurzame gedachte achter het mest scheiden en het zichtbare comfort voor de koeien, zo blijkt uit het filmpje. (zie bijgaande link filmpje consument)