Compost schaadt melkkwaliteit, Greenbedding definitief veilig

Het gebruik van gecomposteerde materialen zoals GFT compost of andere compostsoorten brengt een aanzienlijk risico met zich mee voor de kwaliteit van langhoudbare melk- en zuivelproducten. Dit blijkt uit het vervolgonderzoek van NIZO Foodresearch zoals onlangs bekend geworden in NIZO-Rapport. Gescheiden mest daarentegen brengt geen extra risico’s, ook niet met betrekking tot hitte resistente bacteriën.

jpg onderzoekGFT compost en composteringsbodems werden eerder al aangewezen als directe bronnen van TAS en XTAS sporen (in de volksmond hitte resistente bacteriën genoemd). Om met dit onderzoek voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over bedding en de risico’s van elk bedding type zijn alle soorten bedding geanalyseerd op concentraties TAS en XTAS. Er is gekeken naar dikke fractie (greenbedding), digestaat, paardenmest maar ook zaagsel en stro. Daarnaast werd onderscheid gemaakt tussen toepassing in diepstrooisel boxen of op de mat.

Uit het onderzoek is gebleken dat bij alle producten, ook de conventionele strooisel producten als stro en zaagsel, een enkel monster voorkwam met hoge concentraties TAS en XTAS sporen. De grote meerderheid van de monsters gaf een zeer lage waarde weer en betekend daardoor gene risico voor de melkkwaliteit. De reden van deze enkele afwijkende monsters bij alles strooisel producten zal nader moeten worden onderzocht.

Uit eerder onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairy bleek al dat de vaste fractie van gescheiden mest geen nadelige effecten heeft op concentraties andere micro-organismen, op de totale uiergezondheid of op de melkkwaliteit. Met dit onderzoek is nogmaals onderstreept dat ook TAS en XTAS sporen niet in grotere hoeveelheden voorkomen in vergelijking tot stro en zaagsel producten.

Ter vergelijk zijn ook grond en verse koemest monsters onderzocht. Ook hierin werd geen verhoging van TAS en XTAS-sporen gevonden. Wel werden ook hierin enkele sterk afwijkende monsters gevonden.

Al met al kan nu de conclusie worden getrokken dat Greenbedding, Biobedding of dikke fractie veilig is voor de melkkwaliteit.

Mocht u meer willen weten over het gebruik van dikke fractie als strooisel, neem dan gerust even contact met ons op. Ook kunt u hier een brochure downloaden over het gebruik van dikke fractie.