Brochure Biobedding

Waarom deze brochure? De toepassing van de vaste fractie van gescheiden mest als boxstrooisel, biobedding genoemd, heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Het biedt uitstekend ligcomfort en kan economische voordelig zijn. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden.

Onderzoek Valacon Dairy

Valacon-Dairy is om deze redenen in 2011, in samenwerking met Nizo food research, gestart met een praktijkonderzoek naar de kansen en bedreigingen van biobedding. Op veel plaatsen op de wereld wordt biobedding toegepast maar nergens was een dergelijk diepgaand praktijk onderzoek uitgevoerd naar zowel de risico’s voor de uiergezondheid als voor de melkkwaliteit.

Biobedding gebruikers informeren

Op het moment van samenstellen van deze brochure was het onderzoek grotendeels afgerond. De risico’s voor de koeien waren duidelijk. De risico’s voor de melkkwaliteit waren ook in beeld maar om het beeld van de risico’s voor melkkwaliteit volledig te krijgen, is nog een aanvullend onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten bij het samenstellen van de brochure nog niet beschikbaar waren. Dat was echter geen reden om het schrijven van deze brochure uit te stellen. We wilden de gebruikers op de hoogte brengen van voors en tegens van de toepassing van biobedding.

Tips en aandachtspunten

In deze brochure wordt een aantal aandachtpunten besproken en tips gegeven voor een verantwoorde toepassing. De informatie is zoals aangegeven, afkomstig uit het onderzoek van Valacon-Dairy en Nizo food research, aangevuld met buitenlands onderzoek.

Open hier de brochure