Duurzaam boer blijven

Op de website Duurzaam Boer blijven zijn er drie filmpjes gemaakt in het kader van het project Duurzaam Boer Blijven. In deze filmpjes geven melkveehouders en deskundigen uitleg over de verschillende aspecten in de kringloop. Vandaag lanceren zij het filmpje over mestkwaliteit.

Mestkwaliteit

Met een goede mestkwaliteit valt geld te verdienen. Vaak is koolstof de beperkende factor voor een actief bodemleven en niet stikstof of fosfaat. Maar hoe houd ik zoveel mogelijk mest op mijn bedrijf? En hoe krijgen we de kwaliteit van de oude stalmest weer terug in de huidige drijfmest? En wat denkt u van nieuwe mogelijkheden zoals een mestscheider die de dunne van de dikke fractie scheidt.

In het filmpje wordt ook de keydollar mestscheider getoond die een actieve bijdrage kan leveren bij het duurzaam boeren.

Duurzaam boer blijven; mestkwaliteit