Boxstrooisel uit gescheiden mest, goedkoper dan zaagsel

Dikke fractie rundveemest als bedding veel goedkoper dan zaagsel. Dat blijkt uit het praktijknetwerk, “Mestscheiding, kans voor bedding en bemesting”.

Het praktijknetwerk kwamen in oktober bijeen op één van de praktijkbedrijven om kennis uit te wisselen over het scheiden van mest en het toepassen van de droge fractie als boxstrooisel in de ligboxen van de koeien.

Dit geeft een bedding in de box die op het eigen bedrijf geproduceerd kan worden en daardoor kostenbesparend werkt. Ook lijkt het goed te voldoen, veel melkveehouders in Duitsland en Italië passen een soortgelijke methode toe. Ook in Nederland neemt de belangstelling toe. Het gebruik hiervan in Nederland roept bij veel boeren vragen op over dierwelzijn, diergezondheid, melkkwaliteit en hygiëne. Daarnaast heeft het effect op de mesttoediening en de stikstof- en fosfaatkringloop op het bedrijf.

Keydollar bied voor vele toepassingen een geschikte mestscheidings machine, zo ook voor het produceren van boxstrooisel uit rundveedrijfmest. De Keydollar DryBed is bij uitstek geschikt voor het produceren van dikke fractie voor boxstrooisel omdat deze machine drogestof percentages kan bereiken tot maarliefst 40%. Daarbij is de totale investering beperkt.