Energieverbruik mestscheider. “Hoeveel energie verbruikt jullie scheider nou eigenlijk?”

Een veel gestelde vraag die wij vaak krijgen is: ‘Hoeveel energie verbruikt jullie scheider nou eigenlijk?’. Een logische vraag natuurlijk. Vele mestscheiders op de markt zijn uitgerust met de grootste en meest imposante elektromotoren die men maar kan vinden. Om een goed droog product te krijgen hebben ze dit blijkbaar nodig. Meterkasten moet worden verzwaard en kabels moeten worden vervangen. Dit laatste is iets waar veel ondernemers hun vraagtekens bij zetten.

Energieverbruik mestscheider & pomp

Energieverbruik mestscheiderOnze Keydollar DryBed mestscheider, de mestscheider voor het produceren van droog boxstrooisel, draait met slechts 2,2 kW opgesteld vermogen. Daarmee is het de laagst vermogensbehoeftige mestscheider in de markt. Hij word standaard gevoed door een pomp van 1,5 kW waarmee het totale plaatje op 3,7 kW (maxmiaal verbruik) uitkomt. Dit is erg weinig ten opzichte van andere mestscheiders op deze markt. Machines die een vergelijkbaar strooiselproduct maken worden soms al aangeboden met vermogens in de range van 7 tot zelfs 14 kW. Daar komt dan vaak nog een aanvoerpomp (variërend van 3 tot 7 kW) overheen. Dit soort opstellingen stopt u niet meer overal in het stopcontact! Vaak wordt er gesproken over het ‘opgenomen vermogen’. Een scheider zou minder opnemen dan wat er op het typeplaatje staat vermeld. In sommige gevallen zal dit ook het geval zijn, ook bij onze mestscheider. Maar als de motor niet zo groot had gehoeven, had de fabrikant deze er toch ook niet op geplaatst?

Bereken uw stroomkosten per kuub

Uiteindelijk is het goed te berekenen wat uw boxstrooisel u kost aan elektriciteit, bij voorkeur berekend naar kosten per kuub droge fractie. Bij de Keydollar DryBed moeten we in totaal rekenen met een maximale 3,7 kW en een capaciteit van minimaal 300 liter per uur. Een gemiddelde andere machine op de markt zetten we voor het gemak even neer op een verbruik van  14 kW (mestscheider + aanvoerpomp) en heeft een capaciteit van 1000 liter per uur.  Als we rekenen met een gemiddelde stroomprijs van 10 cent per kWh brengt dit de stroomkosten per kuub product bij een concurrerende machine op € 1,40. Bij de Keydollar DryBed komen we uit op € 1,22. Deze kosten zijn dus lager. Daar bij komt dat het droge stofgehalte bij een Keydollar machine bekend staat om het hoge droge stofgehalte en ook hoeft u bij een Keydollar machine geen extra investering te toen in uw elektriciteitsnetwerk. Tel uit je winst.

Over de berekening

Natuurlijk valt op deze berekening wel het één en ander aan te merken. Capaciteiten van machines kunnen verschillen, maar in vergelijkbare mestsoorten zal deze berekening aardig kloppen. Ook het opgenomen vermogen kan lager uitvallen dan datgene dat op het typeplaatje staat. Een complete Keydollar DryBed installatie neemt gemiddeld 2,4 kW (over 100 draaiuren berekend) in totaal. Als we nu met dit gegeven een rekensom gaan maken wordt het hele verhaal natuurlijk alleen maar interessanter.