Vers instrooien boxstrooisel; voor boer en koe het beste!

Vers instrooien boxstrooisel noodzakelijk? Regelmatig krijgen wij vragen over het nut en de noodzaak van vers instrooien. Melkveehouders vragen zich af hoe belangrijk dit is, en of er daadwerkelijke risico’s zijn als het product niet vers wordt ingestrooid. Daarom willen we hier graag helderheid over verschaffen.

Veerkracht boxstrooisel erg belangrijk!

Het vers instrooien van Greenbedding (dikke fractie rundveemest) heeft verschillende voordelen boven het product even laten liggen of zelfs aanrijden. Bij vers gebruik is het product veerkrachtig, wat een perfecte eigenschap is voor boxstrooisel dat in diepstrooiselboxen wordt gebruikt. Als het product een laag vormt in de box is er nog steeds een bepaalde veerkracht aanwezig, wat dus prettig is voor de koe. Bij een niet vers product neemt de veerkracht steeds verder af, zeker bij een ingekuild product gaat dit erg snel. Een goede eigenschap gaat daarmee gedeeltelijk verloren.

Voorkom broei in boxstrooisel

de door deze mestscheider geproduceerde boxstrooisel ligt allang in de ligbox!

Bij een vers product is ook altijd de zekerheid dat het product niet broeit voordat het wordt ingestrooid. Bij normale weersomstandigheden zal dikke fractie gaan broeien na ongeveer 22 uur. Dit kan dus verschillen, maar als grove lijn kan deze 22 uur worden gehanteerd. Het product moet dus voor dit moment verdeeld liggen in uw boxen. Als dit niet gebeurd zal de temperatuur in de hoop snel oplopen tot soms tot wel 80 graden Celsius. Bij deze temperatuur zouden theoretisch gezien alle bacteriën en kiemen gedood moeten zijn; het lijkt tenslotte op composteren. Dat klinkt niet verkeerd, maar toch is het verkeerd. De hoop broeit namelijk nooit homogeen en zal ook nooit tot aan de buitenrand 80 graden worden. Ergens vlak onder het oppervlak komen zelfs temperaturen voor van 30 á 40 graden Celsius. Ideale temperaturen voor bacteriën die je niet wilt hebben in je greenbedding (dikke fractie mest), zaagsel of andere strooisel producten. Daarom is broei in een hoop niet per definitie verkeerd, het brengt alleen wel een zeker risico met zich mee. En hierin is voorkomen natuurlijk beter dan genezen, zonder enige twijfel.

Vers instrooien boxstrooisel, zeer belangrijk!

Een vers product meerdere malen per week instrooien is verreweg de meest ideale situatie in je ligbox. Zo wordt er een mooi zacht, veerkrachtig en droog ligbed gecreëerd. Een ligbed wat met geen enkele ander strooisel product kan worden geëvenaard. Dus goed voor de koe en uiteindelijk ook zeker voor de boer!

Bent u benieuwd of green bedding met Keydollar ook voor u de oplossing kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs!