Greenbedding een wondermiddel voor uiergezondheid?

Afgelopen week bezocht ik een bedrijf wat nu bijna een jaar werkt met dikke fractie uit een Keydollar Drybed mestcheider wat wordt ingestrooid op te mat. Op het bedrijf worden 170 koeien gemolken, en elke dag wordt er maar liefst 3 kuub strooisel gebruikt. De melkveehouder was tevreden, maar er was meer. Het celgetal was in het afgelopen jaar gedaald van 220 naar 130 en daarbij was het aantal mastitis gevallen significant verlaagd. Maar waar zit dit nou eigenlijk in? Is dikke fractie een wondermiddel wat de uiergezondheid bevorderd in plaats van verminderd wat wel eens wordt gezegd? Of zit hier meer achter?

Andere verhalen?

Onderweg komen wij meer gevallen als bovenstaande tegen. Het is natuurlijk voor ons erg mooi om te horen, de melkveehouder is in dergelijke gevallen uiteraard erg enthousiast over het product. Helaas horen wij onderweg ook een enkele keer een ander verhaal; er zijn ook gebruikers van dikke fractie of biobedding, die vaak omdat ze niet de juiste begeleiding krijgen van hun mestscheiderleverancier, tegen problemen aanlopen. Als we deze gevallen met elkaar vergelijken komt hier een hele heldere conclusie bovendrijven.

Geef bacteriën geen kans!

Dikke fractie als boxstrooisel, de ideale boxbedekking 2Het vaak strooien van dikke fractie heeft altijd een positief effect op de uiergezondheid, ook al is dit niet altijd even efficiënt qua arbeid. De bedrijven waar 2 keer per week of zelfs eens per dag wordt ingestrooid gaan vaak met sprongen vooruit op het gebied van uiergezondheid. Prachtig om te horen en eigenlijk past hier maar 1 conclusie bij; doordat ze vaak instrooien hebben ze heel vaak verversing van het ligbed. Door deze verversing krijgen bacteriën, welke door koeien zelf worden verspreid, minder kans om zich te ontwikkelen. Niet het strooisel is immers de bron van bacteriën, meestal zijn dat de dieren zelf. In de gevallen dat wij dan ook horen dat er iets mis gaat met dikke fractie, komt hier heel vaak een verhaal boven over slechts eens per 2 weken instrooien. Vaak volgt er dan een opmerking als ‘maar dat is toch veel efficiënter en kost minder tijd en die dikke fractie ligt er toch’ of ‘maar ik wil niet elke week met die strooibak tussen de koeien door’. De vraag die bij mij naar boven komt is dan of we dat strooisel nou gebruiken om uiergezondheid en koecomfort te verbeteren of dat we dit doen om zo weinig mogelijk werk te hebben. In dat laatste geval zou het toch eenvoudigweg veel beter zijn om helemaal geen strooisel meer te gebruiken?

Vaak instrooien preventief tegen mastitis?

Naar mijn mening is het dus cruciaal om vaak in te strooien en zo regelmatig het bovenlaagje van het ligbed vers te hebben. En dat is niet eens speciaal gerelateerd aan dikke fractie of greenbedding, maar ook relevant bij zaagsel of een ander strooisel product. Het komt uiergezondheid direct ten goede, dat is uit onze ervaringen nu wel gebleken. Bent u reeds gebruiker van dikke fractie in de ligboxen? Overweeg dan serieus om de frequentie van instrooien te verhogen naar bijvoorbeeld 2 maal per week. U zult zien dat ook bij u de uiergezondheid een stap vooruit zal maken en daarmee uw rendement zal verhogen!

Meer weten over mestscheiding en onze ervaring hierin?