Wederom subsidie op mestscheiders!

Onder de regeling GLB-inkomenssteun gaat op 1 maart 2014 een subsidieregeling open voor investeringen in mestbewerkingsapparatuur. Er is subsidie beschikbaar voor investeringen in de volgende 9 categorieën:

A. Mechanische mestscheiding, middels vijzelpers of schroefpersfilter, zeefbandpers, centrifuge, decanter, trommerfilter, kamerfilter, towerfilter
B. Bezinking
C. Vacuümdestillatie en dampcompressie
D. Strippen of scrubben
E. Indikken en drogen
F. Composteren
G. Het maken van mestkorrels
H. Omgekeerde osmose
I. Monovergisting van mest

Vraag subsidie aan

Mocht u dus overwegen om in de komende tijd een mestscheider aan te schaffen dan is het wellicht nu verstandig om hiervoor alvast subsidie aan te vragen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot het aanvragen van subsidie op uw mestscheider? Neem dan contact met ons op!

U kunt subsidie ontvangen tot max. 25% op uw investering (incl. installatiekosten). Het is van belang dat u voor de investering niet eerder een positieve beschikking vanuit deze regeling heeft ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt;
• De machines of installaties mogen ten hoogste de hoeveelheid mest bewerken die op de
eigen onderneming is geproduceerd in 2013.
• Ten minste 60% van de stikstof in de te bewerken mest wordt toegepast op
landbouwgronden die bij de eigen onderneming in gebruik zijn.

De regeling is geopend van 1 maart tot 31 maart 2014. Voor het aanvragen van de subsidie is het goed om gezamenlijk met een van onze adviseurs te kijken naar de toepassing en inpassing binnen uw bedrijf, om zo een passende en complete offerte te kunnen opstellen. Op basis hiervan kunt u vervolgens de subsidie aanvragen.

Download hier het officiële staatsdocument met daarin opgenomen deze subsidie.