Consument positief over gebruik droge mest als strooisel

Er wordt veel over gesproken; Hoe denkt de Nederlandse consument nu eigenlijk over het gebruik van droge mest als strooisel bij melkvee? Keydollar BV, specialist op het gebied van mestscheiding en mestbewerking, zocht het uit. De reacties, opgenomen in een videoreportage, spreken boekdelen, kritisch maar positief!

reactie consument tijdens ‘kijk in de stal dag’

Tijdens de ‘Kijk in de stal dag’, georganiseerd door LTO, werd een groot aantal burgers gevraagd naar hun mening over het gebruik van droge mest als strooisel in de ligboxen. De mening over het gebruik van mest in de boxen waren zeer positief! Het merendeel van de reacties toonden aan dat juist de duurzame gedachte en het denken in kringlopen past bij de hedendaagse melkveehouderij en opstelling van de kritische consument.

reacties in videoreportage

Keydollar wil met deze videoreportage duidelijk maken dat burgers niet per definitie negatief reageren op het gebruik van gedroogde mest in de boxen. Dit is wellicht een gedachte die alleen binnen de sector zelf leeft. Het positieve beeld van schone dieren, het ziet er zacht en comfortabel uit, het recyclen van onverteerde delen en een extra kringloop op het bedrijf pakt de consument duidelijk op als er geen voorkennis is. Ook al blijft het idee dat koeien in gedroogde mest liggen natuurlijk wel even wennen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze reportage, neem dan contact met ons op!