Mest in boxen wordt succes

mest in ligboxen

Enkele tientallen veehouders in Nederland gebruiken de Keydollar Dry Bed. Deze mestscheider is speciaal ontwikkeld om boxtrooisel te produceren uit drijfmest. Eigenaar Edze Westra ziet de toekomst van dikke fractie als boxbedekking positief in.

Wat zijn de voordelen van mest als boxbedekking?

De dikke fractie zorgt voor een mooi, zacht en veerkrachtig bed, dat blijft liggen. Je hebt altijd voldoende mest voorhanden, waardoor je niet meer zuinig hoeft te zijn met instrooien. Compost, zaagsel of papierpulp willen nog wel eens hard worden. Dat heb je niet met mest als boxbedekking. Daardoor bevorderd het het koecomfort aanzienlijk.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Elk soort ligbed kan risico’s brengen. Belangrijk bij strooisel in de boxen is juist onderhoud en voldoende verversing. Dat is bij dikke fractie als boxstrooisel niet anders. De risico’s met bijvoorbeeld zaagsel zijn groter. Dat wordt aangevoerd. De kiemen en bacteriën in de dikke fractie komen van het eigen bedrijf. Deze bevinden zich dus al op de roosters en overal in de stal. Gebruik van dikke fractie veranderd hier niks aan. Hooguit dat er juist meer wordt gestrooid en daardoor de verversing beter is.

In de boxen komen koeien er meer mee in aanraking.

Koeien komen sowieso in aanraking met mest. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de effecten voor de diergezondheid, maar daar ben ik niet bang voor. Op nagenoeg alle bedrijven die nu met de dikke fractie in de ligboxen werken is het celgetal gelijk gebleven of gedaald met 50 tot 100 punten. Dat zegt wel wat.

Wat is in uw ogen het toekomstperspectief van dikke fractie in ligboxen?

Dat is afhankelijk van de drogestofpercentages die fabrikanten van mestscheiders waar maken. Minimaal 35 procent drogestof is vereist om het product verder goed in te laten drogen. Uiteraard hangt het ook samen met de kosten van andere strooiselproducten. Maar zoals het plaatje er nu ligt is het al heel snel interessant, ook als prijzen van andere producten weer dalen. Zelfs op de kleinere melkveebedrijven. Het heeft tijd nodig voordat mest wordt gezien als een volwaardig alternatief. Maar men weet dat er veel over wordt geschreven en gesproken. Dat geeft denk ik genoeg aan.”

Er zijn verschillende types mestscheiders op de markt. Zijn de verschillen groot?

De verschillen tussen verschillende mestscheiders zijn aanzienlijk. Niet alleen als het gaat om behaalde drogestofpercentages. Ook het kostenplaatje loopt sterk uiteen. De slijtage aan de machines is in mijn ogen nog ver onderbelicht. Ook in de opbouw van de mestscheiders zit verschil. Er worden ingewikkelde en eenvoudige machines aangeboden. Wij zijn van mening dat wanneer je in mest-, ammoniak- en vochtrijke omgevingen werkt, je machines simpel moeten zijn om onderhoudskosten in te hand te houden. Veel elektronica brengt al snel veel kosten. Wil de  dikke fractie als boxstrooisel een succes worden, en dat wordt het, dan moet dat met simpele machines die een hoog drogestofpercentage halen.

Auteur: Bouke Poelsma