Mestplan veehouderij; Mestscheiden voor efficiënte bemesting straks bij wet geregeld!?

Het mestplan veehouderij is afgelopen week aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken. LTO Nederland heeft dit opgesteld samen met een collectief van partijen uit de sector, waaronder COV (vleesbedrijven), NZO (zuivelbedrijven), Cumela (Loonwerkersorganisatie), TLN (transportsector) en Nevedi (diervoederindustrie). Dierrechten lijken hiermee voorkomen te zijn, mits de politiek hiermee akkoord gaat.

Veehouders zelf aan de slag met hun efficiënties

Het collectief dringt aan op een soort: loon naar werken. Er moet mest verwerkt worden, maar de mestverwerking en initiatieven daarvoor lijken ruimschoots op schema te liggen. Dit is een dubbele geruststelling. Het loon naar werken moet er voor zorgen dat boeren zelf aan de slag gaan met hun efficiënties, zelf inspanning gaan leveren om de sector fosfaat-neutraal verder te ontwikkelen. In onze ogen kan dat ook; er valt nog veel resultaat te behalen op de individuele veebedrijven.

De Kringloopwijzer

mestplan KeydollarDe ‘kringloopwijzer’ waarover word gesproken zou boeren moeten dwingen om beter naar het gebruik van beschikbare meststoffen te kijken, en beter hun kringlopen te sluiten. Verliezen kunnen daarmee worden geminimaliseerd. Het verplichten van een ‘kringloopwijzer’ klinkt als iets wat alleen een last voor boeren gaat worden; gelukkig is dat niet het geval! Boeren welke nu al actief kijken naar kringlopen op hun bedrijf, halen hier al prachtige rendementen uit. Het verplichten van de ‘kringloopwijzer’ is dus niet iets wat moet worden gezien als regelgeving of een nieuwe wet, eerder iets als een kans om uw rendement te verhogen.

Keydollar en de kringloopwijzer

Als Keydollar zitten wij al geruime tijd bij veehouders aan tafel die nu al serieus bezig zijn met hun kringlopen; Deze veehouders willen nu al weten waar fosfaat verliezen binnen hun bedrijf optreden, en waar de stikstof niet optimaal wordt benut. Want zeg nou zelf; Is het wel zo efficiënt om fosfaat te bemesten op percelen welke al beschikken over een hoge fosfaat waarde (PAL) in de bodem? Kunt u dit product niet veel beter elders inzetten, en deze percelen alleen met een hoeveelheid dunne fractie (en dus meer stikstof en minder fosfaat) bemesten? Het is dan ook zeer de vraag of je als veehouder zou moeten wachten op de verplichting van de Kringloopwijzer. Het rendement kan nu al gehaald worden, direct, op uw bedrijf!