Subsidie op een mestscheider? De nieuwe regeling gaat open!

Regelmatig krijgen wij van veehouders de vraag of er ook subsidie kan worden verstrekt op de aanschaf van een mestscheider. Uiteraard worden dergelijke kansen graag gegrepen, het maakt de gehele investering immers direct een stuk draaglijker. Langzaam maar zeker zien veehouders steeds meer het nut en de noodzaak om efficiënt om te gaan met nutriënt-stromen op het bedrijf; mestscheiden kan hier een grote bijdrage in leveren. Een dergelijke investering word dus steeds vaker overwogen.

Subsidie mestscheider

Wilt u binnenkort ook gaan mestscheiden? De overheid stelt vanaf 15 augustus (tot en met 16 september 2013) een subsidieregeling open voor milieuvriendelijke maatregelen en energiebesparing. De regeling omvat 7 aanvraagcategorieën, elke categorie is opgedeeld in subcategorieën.

Loting

De subsidie wordt toegewezen door een loting onder de ingediende aanvragen per categorie. Het beschikbare budget wat het ministerie van Economische Zaken beschikbaar stelt is ruim € 15 miljoen.

Categorie 1

Onder categorie 1, mestbewerking, vallen vele machines en installaties welke er voor zorgen dat u dierlijke meststoffen op uw veehouderijbedrijf dusdanig kunt bewerken dat de toepassingsmogelijkheden van die meststoffen voor landbouwdoeleinden worden vergroot. Wanneer u dus een efficiëntie-stap kunt maken op uw bedrijf door de bestanddelen in mest te gaan ver- of bewerken komt u wellicht in aanmerking.

Concreet valt onder categorie 1 apparatuur en installaties zoals mechanische mestscheiding (zoals een vijzelpers, schroefpers, trommelfilter, zeefbandpers etc .) maar ook bezink installaties, vacuümdestillatie, het indikken of drogen van mest, composteren, het maken van mestkorrels maar ook omgekeerde osmose. Vele verschillende Keydollar machines vallen dus onder deze regeling.

Mijn dossier

De aanvraag kunt u digitaal indienen viaMijn Dossier. Uw aanvraag moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo moet duidelijk uit de offerte blijken dat de installatie onder de regeling valt, de apparatuur mag alleen gebruikt worden om mest te bewerken welke op het landbouwbedrijf is geproduceerd. Verder moet minstens 60 % van de hoeveelheid stikstof die op het bedrijf aanwezig is worden toegepast binnen de onderneming zelf. Uit de offerte moet ook blijken wat de maximale capaciteit is van de machine en kosten moeten voldoende gespecificeerd zijn.

Mee doen aan deze regeling?

Denkt u mee te willen doen aan deze regeling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag bij het opstellen van een passende offerte om zo een correcte aanvraag in te kunnen dienen. U heeft nu de kans!

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.