Mestwetgeving en mestscheiding; Feiten of meningen beoordelen?

De discussie over de nieuwe mestwetgeving doet veel stof opwaaien. Veel betrokken partijen mengen zich in de discussie en er wordt veel geroepen. Af en toe worden er items opgepakt door de media die deze nog uitvergroten ook, maar levert dit ook het resultaat wat de veehouder uiteindelijk graag wil?

Onderzoek mestverwerkingscapaciteit

Persoonlijk was ik erg blij met het onderzoek wat gedaan is door LTO, NZO, Cumela, Nevedi, COV en TLN. Zij onderzochten wat nou daadwerkelijk de mestverwerkingscapaciteit in Nederland was, is en gaat worden. Een betrouwbaar beeld van wat we kunnen verwachten. Voor dit onderzoek was er simpelweg nog bij niemand bekend wat de aanwezige capaciteit nou daadwerkelijk was. En toch werd er al volop over gediscussieerd. Best vreemd eigenlijk.

Duidelijke keuzes

Nu we weten dat de capaciteit meer dan voldoende aanwezig zal zijn in begin 2014 is het de vraag hoe de ontwikkeling verder zal gaan. Er liggen genoeg plannen voor verdere capaciteitsvergroting, maar krijgen deze plannen allemaal een reële kans om tot ontwikkeling te komen? Zal de overheid soepel zijn in het vergunningenbeleid of gaat dit tegenvallen? Laten we hopen dat ook hier duidelijkheid overkomt; een landelijk politiek standpunt t.o.v. mestverwerking om deze ontwikkeling verder te ondersteunen bijvoorbeeld. Alleen met heldere onderzoeken en duidelijke keuzes komen we tenslotte verder.

Meningen en vooroordelen

Wat ik niet onberoerd kan laten is natuurlijk ook de ammoniak discussie rondom injecteren en uitrijden. Wat steeds vaker het geval blijkt te zijn is dat meetinstrumenten en metingen niet goed zijn gebruikt, of in ieder geval aan discussie onderhevig zijn. Vaak betreft het onderzoeken die zijn gedaan door de gerespecteerde instanties. Hoe kan het mogelijk zijn dat deze resultaten en conclusies achteraf niet juist blijken te zijn? Zijn er dan toch in het verleden bepaalde meningen of vooroordelen geweest die een te grote rol speelden tijdens het onderzoeken?

Onze ervaring

In mijn gesprekken met klanten kom ik vergelijkbare dingen tegen. We voeren nog regelmatig discussies m.b.t. mestscheiding welke gebaseerd zijn op uit de lucht gegrepen cijfers of resultaten die niet kunnen worden gestaafd. Omdat wij het langste ervaring hebben met mestscheiding, met name als het gaat om draaiuren, kunnen wij perfect voorspellen wat men kan verwachten en hoe men moet rekenen bij de overweging om te gaan mestscheiden. Gezamenlijk met veehouders een gesprek voeren op basis van feiten en heldere berekeningen, dit is waar wij voor staan bij Keydollar.