De nieuwe mestwet; het aangepaste wetsvoorstel eenvoudig uitgelegd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken stuurde onlangs het gewijzigde wetsvoorstel ‘verantwoorde mestverwerking’ naar de Tweede Kamer. Het originele wetsvoorstel uit halfweg 2012 heeft ondertussen enkele wijzigingen ondergaan, na opmerkingen uit bedrijfsleven en de tweede kamer. De strekking blijft overigens gelijk; veehouders die voldoende grond beheren om geproduceerde mest op aan te brengen zullen weinig problemen ondervinden. Bij veehouders die dit niet kunnen, zal een bepaald percentage van het overschot verplicht verwerkt moeten worden tot een product wat niet meer als mest kan worden aangemerkt óf het zal geëxporteerd moeten worden. Een helder verhaal dus.

Verandering wetsvoorstel

Een verandering welke het wetsvoorstel heeft ondergaan betreft het aantonen van de verwerking; moest dit eerder nog worden aangetoond middels vooraf aangeleverde plaatsing- en verwerkingsovereenkomsten, nu is gepland dit achteraf te controleren. Aan het eind van het jaar zal dan op basis van de daadwerkelijke hoeveelheid geproduceerde mest worden gecontroleerd of de veehouder voldoende mest heeft laten verwerken. Mocht dan achteraf blijken dat dit niet het geval is, dan kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van 11 euro per kg te weinig verwerkt fosfaat. Dit staat nog los van het overschrijven van gebruiksnormen; ook hiervoor kan dan een boete worden opgelegd. Reden genoeg dus om de zaken goed te regelen.

Vervoersbewijzen als bewijs

Om extra papierwerk te voorkomen lijkt er voor te worden gekozen om vervoersbewijzen te gebruiken als bewijs voor de mestverwerking. Er moet dan op het vervoersbewijs worden aangegeven dat het transport heeft plaatsgevonden naar een mestverwerker.

Uitzonderingen

Uiteraard komen er waarschijnlijk ook enkele uitzonderingen. Zo zal er en drempelwaarde worden ingevoerd voor de verwerkingsplicht. Veehouders met slechts een zeer klein overschot zouden een extreem kleine hoeveelheid fosfaat ter verwerking moeten aanbieden. Omdat dit praktisch lastig uitvoerbaar is, zal er onder een bepaalde hoeveelheid fosfaat overschot niet verwerkt hoeven worden. Wel mag dan waarschijnlijk nog steeds de plaatsingsruimte niet worden overschreden. Ook voor boeren op de grens zal waarschijnlijk een regeling worden getroffen.

Verwerkingspercentages vaststellen per regio

Zoals het er nu uitziet worden er per regio bepaalde verwerkingspercentages vastgesteld, welke in de toekomst per jaar zullen oplopen. Zo hoeft er in 2014 nog relatief weinig verwerkt te worden, maar dit loopt in de jaren daarna langzaam op. Zo moet de druk van de mestmarkt worden weggenomen. Let wel dat bij de uiteindelijke berekening in 2014 straks waarschijnlijk de voorraad zal worden meegenomen. Een hoge voorraad zal bijdragen aan het bedrijfsoverschot, en de hoeveelheid te verwerken mest zal worden berekend op basis van het bedrijfsoverschot.tabel nieuwe mestwet

Nieuwe mestwet een feit?

Ondanks dat we nog steeds spreken van een wetsvoorstel, lijkt de kans toch groot dat dit wetsvoorstel door de kamer geloodst gaat worden en uiteindelijk de echte wetgeving gaat worden. Het is dus niet onverstandig hier alvast min of meer rekening mee te houden en voorbereid te zijn. Mocht u graag nog iets meer willen weten over bovenstaande, of eens vrijblijvend willen praten over de effecten voor uw bedrijf dan denken wij graag met u mee. Laat gerust even iets horen!