Nieuw composteringsysteem dikke fractie

Keydollar en Eurobagging werken aan nieuw composteringsysteem dikke fractie mest

Keydollar BV, specialist op het gebied van mestscheiding en mestbewerking, werkt samen met Eurobagging aan een nieuw composteringsysteem voor stapelbare mestsoorten. Het eenvoudige systeem, waarbij dikke fractie mest gecontroleerd wordt gecomposteerd in plastic slurven, lijkt zeer geschikt voor mestbewerking op bedrijfsniveau. Het systeem kan een toevoeging zijn op het gebied van het completeren van de mineralenkringloop en kan wellicht worden gebruikt bij het gereedmaken voor export. Ook kan het systeem goed gebruikt worden voor de compostering van gescheiden mest voor boxstrooisel in geval het product tijdelijk opgeslagen moet worden.

Keydollar is een samenwerking aangegaan met het bedrijf Eurobagging dat ruime ervaring heeft met het composteren van producten in folieslurven. Het nieuwe composteringsysteem moet in staat zijn verschillende mestproducten te composteren waaronder dikke fractie rundveemest, dikke fractie digestaat (uit vergisters), maar ook stromest producten. Hierbij zal het composteringsproces op unieke wijze worden geregistreerd en bijgestuurd. Zo kan op boerderijschaal onder Nederlandse omstandigheden mest worden gecomposteerd en een homogeen product worden verkregen.

De eerste resultaten worden binnenkort verwacht. Zowel de ingaande mestproducten als de uitgaande  kompostsoorten worden doorlopend onderzocht op fysische samenstelling en deeltjesgrootte, maar ook op kiemgetal en verschillende soorten bacteriën. Op deze manier word helder in kaart gebracht hoe het proces verloopt. Dit zou niet alleen een toevoeging kunnen zijn in het verbeteren van de mineralenkringloop, ook een toepassing in de opslag van boxstrooisel uit dikke fractie rundveemest kan interessant zijn.