Scheiden jongvee- en droogstaande koeienmest

Eens in de paar maanden worden wij gecontacteerd door een klant die het weer heeft geprobeerd; het scheiden van jongveemest. De capaciteit van de machine is dan meestal gedaald en het boxstrooisel product, blijkt ineens heel anders van kleur. Bij de vraag of er wellicht iets aan het systeem is gewijzigd, wordt steevast geantwoord; ‘nee, er komt nog steeds mest in de machine en aan de afstelling is niks veranderd ’. Als er wordt doorgevraagd, komt er vaak toch een reden naar boven. Omdat de kelder bij de melkkoeien vrijwel leeg was, is er voor gekozen om er wat mest uit de jongveestal bij te pompen. Het kwaad is dan al geschied.

Structuur bij langzame spijsvertering

Omdat jongvee en droogstaande koeien een langzamere spijsvertering hebben, betekend dit dat grassen en andere structuur delen beter worden verteerd. Het heeft simpelweg ook meer tijd om te verteren omdat de opname veel lager is in vergelijking tot een productieve melkkoe. Door deze betere vertering is de mest heel anders van structuur. De mest gaat zich ‘vettig’ gedragen, ongeacht hoe dik de drijfmest voor het oog ook is.

Lastige mestsoorten

Om vervolgens deze mest te gaan scheiden, is niet eenvoudig. De vrije vloeistof tussen de structuurdelen is veel minder. Hierdoor heeft een mestscheider meer moeite om het product uit te persen. Daarnaast zijn deze structuurdeeltjes veel fijner waardoor de zeefkorf makkelijk dicht gaat zitten. Het produceren van biobedding of boxstrooisel uit een dergelijke drijfmest is dus erg lastig.

Veel capaciteitsverlies

Onze vijzels zijn uitgerust met een kunststof laag. Deze schraapt de zeefkorf continu schoon. Hierdoor zijn dergelijke mestsoorten in ieder geval nog te verwerken. Toch kan bij pure jongvee- of droogstaande koeienmest de capaciteit terug lopen tot maar liefst 10%.

Tips

Scheiden jongvee- of droogstaande koeienmestVoorkomen is in dit geval dus beter dan genezen. Zorg er voor dat uw kelder onder melkkoeien niet zomaar leeg komt. Rij eventueel eerst uw jongveekelders leeg. Zo behoud u altijd melkveemest om boxstrooisel te gaan maken. Is dit echt niet mogelijk? Begin dan in geen geval mest uit de jongveekelder over te pompen richting mestscheider, maar wacht 1 of 2 weken totdat uw voorraad in de melkveestal weer is aangevuld.

Bent u nieuwsgierig naar het hoe en wat achter dit verhaal? Neem dan gerust eens even contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0514-593562 of stuur een e-mail naar info@keydollar.nl