Subsidie Mestscheiding

Overweegt u momenteel een mestscheider te kopen? Hou er dan rekening mee dat u met ingang van 2 juli uw offerte in kunt dienen om wellicht in aanmerking te komen voor subsidie mestscheiding. Er zijn twee investeringscategorieën die beide van 2 juli tot en met 27 juli 2012 zijn opengesteld:

Categorie 1: de bewerking en verwerking van dierlijke mest

 • Onder deze categorie vallen mechanische mestscheiding waaronder vijzelpers, schroefpersfilter, trommelfilter en trommelscheiders. Hiervoor is 25 % subsidie te verkrijgen.
 • Onder deze categorie vallen ook bezinksystemen, vacuumdestillatie, dampcompressie, strippen, scrubben, indikken en drogen, composteren en verwerken tot korrels. Hiervoor is 35 % subsidie te verkrijgen.
 • Subsidie wordt in deze categorie uitsluitend verstrekt als:
  • Met de apparatuur, installaties of machines ten hoogste een hoeveelheid mest wordt bewerkt of verwerkt, die gelijk is aan de hoeveelheid mest die het landbouwbedrijf in het jaar voorafgaande aan de subsidieaanvraag heeft geproduceerd.
  • Ten minste 60% van de geproduceerde bewerkte of verwerkte mest wordt toegepast op eigen landbouwgronden.

Categorie 2: Precisielandbouw

Wilt u subsidie voor machines of installaties uit beide investeringscategorieën aanvragen? Dat kan, dien dan twee aparte aanvragen in. U kunt binnen één investeringscategorie voor meerdere machines of installaties aanvragen. Wilt u precies weten welke machines of installaties voor subsidie in aanmerking komen? Lees dan verder onder ‘Voorwaarden‘ op de website van “het Investeringsloket”

In november 2012 worden de volgende categorieën opengesteld:

 • Categorie 3: mestsilo’s
 • Categorie 4: energie-efficiency
 • Categorie 5: hernieuwbare energie

Hoeveel geld beschikbaar?

In 2012 stelt het ministerie van EL&I in totaal € 15 miljoen beschikbaar voor alle investeringscategorieën. De provincie Utrecht stelt in totaal € 1,24 miljoen extra beschikbaar voor landbouwondernemingen die gevestigd zijn in de provincie Utrecht. Dit geldt voor de categorieën 1, 4 en 5. Voor de openstelling in juli is dat € 315.000, voor de openstelling in november € 925.000.

Beschikbaar budget per categorie:

 • Categorie 1: € 3.750.000 (plus € 315.000 provincie Utrecht)
 • Categorie 2: € 3.750.000
 • Categorie 3: € 3.750.000
 • Categorie 4 en 5 samen: € 3.750.000 (plus € 925.000 provincie Utrecht)

Bron; Het investerings loket : Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen

Indien u overweegt om mee te willen doen aan een van bovenstaande regelingen, laat u dan ruimschoots op tijd informeren door een van onze adviseurs. Zij denken graag met u mee over uw plannen en hoe onze mestscheiders van betekenis kunnen zijn op uw bedrijf. De aankoop van een mestscheider dient weloverwogen te gebeuren en wij helpen u daar graag bij!