Mestscheider kopen? Zorg voor de juiste administratie!

Gaat u een mestscheider kopen of past u reeds mestscheiding toe? Zorg dan voor de juiste administratie om het maximale voordeel te behalen.

Administreer mestscheidingsactiviteiten.

Wanneer u een mestscheider koopt, en op uw bedrijf geproduceerde mest, bewerkt met een mestscheider bent u wettelijk gezien verplicht een deugdelijke administratie hiervan bij de houden. Leg hierin de volgende elementen vast;

  • Gegevens en eigenschappen van de mestscheider.
  • Datum mestscheiding, gedraaide uren mestscheider en hoeveelheid verwerkte drijfmest.
  • Hoeveelheid en samenstelling van de dunne en dikke fractie.

De hoeveelheid en samenstelling zijn meestal niet exact te bepalen. U zult hiervan een zo goed mogelijke inschatting moeten maken, graag assisteren onze adviseurs u hierbij.

Gebruiken van juiste werkingscoëfficient is wenselijk.

Wanneer u dikke en/of dunne fractie gebruikt op uw eigen grond, moet u rekening houden met de juiste werkingscoëfficiënt (w.c.). Voor de dunne fractie geldt een w.c. van 80%. Voor de dikke fractie is deze afhankelijk van een aantal criteria. De w.c. is te vinden in tabel 3 van de Tabellenbrochure

Optimaal benutten dikke fractie

Wanneer u dikke fractie gebruikt voor bemesting op uw eigen grond geld hiervoor een lagere w.c. in vergelijking met ongescheiden mest. Voor dunne fractie geld een iets hogere w.c. Dunne fractie bevat doorgaans lagere gehaltes. Gaat u dunne fractie mengen met ongescheiden drijfmest dan zou de gehele partij aangemerkt worden als dunne fractie en moet u de hogere w.c. hanteren. Of deze regel in de praktijk ook zo gehandhaafd gaat worden, is nog niet duidelijk. Ons advies is echter om de afzonderlijke fracties zoveel mogelijk apart op te slaan om discussie te voorkomen.

Bij het gebruik van onverteerde organische resten (dikke fractie) als boxstrooisel komt de dikke fractie uiteindelijk weer terecht in uw drijfmest. Netto zal hier dus, met betrekking tot de gehaltes, niets aan de samenstelling veranderen. Wij adviseren u dan ook om dit juist te administreren.

Graag staan wij u te woord over bovenstaande regelgeving en de effecten die dit heeft op uw bedrijf bij het kopen van een mestscheider. Neem contact met ons op of vraag er naar bij onze adviseurs.