Verbeterd mineralenbeheer op melkveebedrijven door mestscheiding

Wat draagt scheiden van dierlijke mest in een N rijke en een P rijke fractie bij aan de benutting van N en P in de melkveehouderij? Om deze vraag te beantwoorden heeft Koeien en kansen een rapport opgesteld. De verkenning is geënt op proefbedrijf voor duurzame melkveehouderij ‘De Marke’. Het doel is om i) te kunnen beoordelen of mestscheiden op proefbedrijf ‘De Marke’ wenselijk is en ii) om een beeld te krijgen van gewenste aanpassingen in de bedrijfsvoering, in het bijzonder de verdeling van mest over gewassen en percelen. Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het project ‘Koeien & Kansen’. In dit project wordt in de praktijk onderzocht hoe het mineralenbeheer op melkveebedrijven verbeterd kan worden.