Mest afvoeren of mest scheiden?

Samen met drie andere mestscheiders presenteerde Keydollar zijn mestscheiders op Nij Bosma Zathe. Mestscheiding heeft wellicht meer voordelen dan vermindering van de mestafzetkosten. Wat te denken van: gebruik van de dikke fractie als ligbed voor koeien, organische stoftoevoer aan grond bij maisteelt, ‘s winters volumereductie in de mestput, etc.