Bleker maakt percentages mestverwerking bekend.

De te verwerken percentages mest zijn bekend gemaakt door Staatssecretaris Bleker. Het gaat hier om voorlopige percentages voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Voor 2014 en 2015 worden deze later vastgesteld/definitief gemaakt. Dit schreef dhr. Bleker in een brief aan de tweede kamer.

Per 1 januari 2012 zal het nieuwe mestbeleid in werking treden om een nog beter evenwicht te kunnen realiseren tussen productie en verspreiding van de mest.  Het nieuwe stelsl moet het huidige stelsel van dierrechten (rechten om varkens en pluimvee te houden) gaan vervangen. Hiertoe zal binnenkort een wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Nieuw stelsel

Veehouders mogen straks niet meer mest (in kilogrammen fosfaat) produceren dan ze op eigen grond en via contracten kwijt kunnen. Elke veehouder die meer mest produceert dan hij op eigen grond kwijt kan, wordt verplicht een percentage van de overschotmest te laten verwerken bij een mestverwerker of te exporteren (al dan niet na bewerking). De mest wordt bewerkt tot een product dat geen dierlijke mest meer is, bijvoorbeeld kunstmestvervangers.

Verschillen mestverwerkingpercentages

De mestverwerkingpercentages verschillen in Nederland per regio. Voor de regio-indeling wordt daarbij aangesloten bij de nu onder het stelsel van dierrechten geldende indeling van Nederland in de regio’s Zuid, Oost en Overig.

De voorlopige percentages zijn:

  • Voor de regio Zuid 10% in 2013, 30% in 2014 en 50% in 2015
  • Voor de regio Oost 5% in 2013, 15% in 2014 en 30% in 2015
  • Voor de regio Overig 0% in 2013, 5% in 2014 en 10% in 2015

Mestscheiding is een bewerkingsstap welke meestal voor verdere verwerking plaatsvind. Bent u momenteel bezig met verwerking of wilt u op uw bedrijf een eerste bewerkingsstap als scheiding laten plaatsvinden? Overweegt u om hiervoor een mestscheider te kopen welke past bij uw product en wensen? Keydollar bied verschillende mestscheiders met een gunstige prijs waarbij efficiëntie en eenvoud hoog in het vaandel staan. Laat u informeren en neem contact op!

Bron; http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/29/bleker-stelt-percentages-verplichte-mestverwerking-vast.html  en http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/02/nieuw-stelsel-voor-verantwoorde-mestafzet.html