Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en Melkveebedrijf ondernemen actie omtrent risico’s mestgassen

Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en vakblad Melkveebedrijf brengen gezamenlijk een sticker uit die waarschuwt tegen de gevaren van mestgassen. Het doel hiervan is de veehouder bewust(er) te
maken van de gevaren en op die manier te zorgen voor een veiligere manier van werken in en rondom de mestsilo of mestkelder.
foto pas op sticker

De sticker is ontwikkeld naar aanleiding van de aanbevelingen van de ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’ omtrent de voorlichting over mestgassen. Elke veehouder is zich als het goed is constant bewust van alle risico’s die kleven aan mestopslag en de vorming van mestgassen. Toch worden de gevaren in het dagelijks proces nog te vaak onderschat. De veehouder neemt ze weliswaar serieus, maar het is praktisch onmogelijk om daar elke dag mee bezig te zijn.

Het blijkt nog steeds dat vele ongevallen voorkomen hadden kunnen worden als de juiste veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Het is van levensbelang om op het kritieke moment te weten welke risico’s er aan het handelen verbonden zijn. De eerste reactie is om te gaan helpen, maar het is goed ervan bewust te zijn welke gevolgen het bieden van hulp kan hebben.

Om die reden verzenden Keydollar, Drijfmesttechniek.nl en Melkveebedrijf in mei een waarschuwingssticker naar alle lezers van vabklad Melkveebedrijf. De bedoeling is dat de sticker geplaatst wordt op een goed zichtbare plaats in de buurt van de mestkelder of mestsilo, direct naast de plek waar mestgassen kunnen vrijkomen. De stickers worden meegezonden met Vakblad Melkveebedrijf in de maand mei. De stickers worden ook los verkocht.

Keydollar is een totaal leverancier op het gebied van mestscheiders en mestscheiding op de Europese markt. Sinds enkele jaren wordt er in Nederland in toenemende mate gebruik gemaakt van mestscheidingstechnieken. Keydollar is hier vanaf het prille begin actief met eenvoudige en duurzame mestscheidingsmachines en vertegenwoordigt ondertussen een prominente plaats in de
markt.

Drijfmesttechniek.nl is een bedrijf met de roots in de agrarische sector. Met praktisch gericht advies en hogere kwaliteit machines is geen enkel mestbewerkingsvraagstuk te lastig. Mixen, pompen
roeren en scheiden vallen allen onder de mogelijke bewerkingen. De machines van drijfmesttechniek.nl vind u dan momenteel ook rondom op de Nederlandse melkveebedrijven, en deze positie wordt nog elke dag verstevigd.

Prosu Media Producties is de uitgever achter vakblad Melkveebedrijf, en is gespecialiseerd in het uitgeven van vakinformatie voor de agrarische sector. Daarnaast ondersteunt zij bedrijven in de agrarische sector met het realiseren van marketing- en verkoopdoelen door het aanbieden van relevante mediakanalen.

Voor meer informatie omtrent de sticker kunt u contact opnemen met:

Keydollar
Dhr. E. Westra
Eigen Haard 29
8561 EX Balk
Tel: +31 (0)514 593562
info@keydollar.nl
www.keydollar.nl

Drijfmesttechniek.nl
Dhr. M. van der Werf
Eigenhaard 29
8561 EX Balk
Tel: 0514-593561
info@drijfmesttechniek.nl
www.drijfmesttechniek.nl

Prosu Media Producties
Dhr. J.G. Vedelaar
De Drieslag 25
8251 JZ Dronten
Tel: +31 (0)320 286939
jangeert.vedelaar@prosu.nl
www.prosumediaproducties.nl