Dikke fractie uit mest, de ideale boxbedekking

Elke melkveehouder zoekt om de ideale boxbedekking, elke koe zoekt om de meest comfortabele boxbedekking. Laat daar nou net een klein spanningsveld liggen. Elke melkveehouder is bekend met dergelijke afwegingen. Het optimale koecomfort met de minimale investering blijft een uitdaging. Een ding is zeker; geen enkele melkveehouder wil graag consessies doen aan het niveau van koecomfort.

Diepstrooisel box

De diepstrooisel box staat in Nederland toch min of meer bekend als een ligboxtype wat het nodige onderhoud vergt en veel strooisel benodigd is. Veel strooisel betekende altijd hoge kosten, en dus kozen veel melkveehouders voorheen liever voor boxen met een mat of matras. Toch blijkt dat een diepstrooiselbox, mits goed ingestrooid, een perfect koecomfort betekend. Dit zorgt er voor dat, bij stijgende melkproducties, steeds vaker word gekozen voor dit type box. In een land als Denemarken, waar productieniveaus nog net iets hoger liggen dan in Nederland, blijkt de diepstrooiselbox meer regel dan uitzondering. Niet voor niets lijkt ons.

Een DIEPstrooiselbox is een VOLstrooiselbox

Dikke fractie als boxstrooisel, de ideale boxbedekking 2Het goed vullen van een diepstrooiselbox is belangrijk. Een goede diepstrooiselbox is een VOLstrooiselbox naar onze mening. Dit betekend dat er tussen de 30 en 100 liter per box per week ingestrooid dient te worden bij normaal gebruik. Dit is een fikse hoeveelheid. Onze ervaring leert dat er gemiddeld net iets minder dan 50 liter per box per week wordt gestrooid. Met deze hoeveelheid is het goed mogelijk het niveau in de box boven of gelijk met de achterrand te houden. Dit zorg voor minder vervuiling van de box; de koe gaat automatisch iets verder naar achter liggen, hij kan immers nu ineens over de achterrand liggen. Bij een minder volle box is dit vaak onmogelijk, hij zal dan op of tegen de achterrand liggen. Dit betekend dus dat een volle diepstrooiselbox er ineens ook voor zorgt dat er minder onderhoud nodig is!

Ideale boxbedekking

Bij gebruik van zand, zaagsel, stro of compost is het vaak niet mogelijk de ligboxen dusdanig dik in te strooien. Zand kan , in verband met bezinken, niet in standaard stallen gebruikt worden. Zaagsel en stro zijn duur en blijven slecht op de plaats liggen. Dat betekend dat er een ander product moet zijn wat beter past, en laat dat nou net dikke fractie zijn! Green bedding uit dikke fractie rundveemest is een goedkoop product wat perfect blijft liggen, het is goed op niveau te houden en perfect voor de uiergezondheid! En de koe? Als zij de keus heeft, weten wij uit ervaring, kiest ze dikke fractie boven zaagsel of stro! De dikte en veerkracht van het ligbed, samen met de ruimte en de grip zijn immens belangrijk. U koe heeft al gekozen, hoe zit dat met u?

Vraag een adviesgesprek aan en bekijk samen met ons of mestscheiden wellicht ook voor u interessant is!

>>meer over mestscheiden voor boxstrooisel
>>meer artikelen over mestscheiden