Onderzoek risico’s gescheiden mest als boxstrooisel

Uit onderzoek blijkt: Er zijn geen risico’s voor melkkwaliteit aan het gebruik van gescheiden mest als boxstrooisel!

Geen risico’s voor de melkkwaliteit

We hebben er met z’n allen op moeten wachten, maar nu is het helemaal duidelijk. Er kleven geen risico’s voor de melkkwaliteit aan het gebruik van dikke fractie van gescheiden mest als boxstrooisel. Uit onderzoek blijkt zelfs dat er kleine positieve effecten zijn te benoemen!

Geen negatief effect op de concentraties van sporen

afbeelding onderzoeksrapport Risico's van gebruik gescheiden mest als boxstrooisel

Uit het eerste onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairybleek al dat er geen directe negatieve effecten waren te vinden op de uiergezondheid. In het laatste onderzoek is meer de focus gelegd op de melkkwaliteit en met name de aanwezigheid van sporen van bacteriën in de melk. Uit dit onderzoek, wat gedaan is over een totaal van bijna 100 melkveebedrijven, is nu aangetoond dat het strooien van de vaste fractie van gescheiden mest geen negatief effect heeft op de concentraties van sporen van Bacillus Cereus, boterzuurbacteriën en mesofiele aërobe sporenvormers in de tankmelk. Het onderzoek naar twee andere typen bacteriën loopt nog, het resultaat daarvan wordt later dit jaar verwacht.

Nadruk gelegd op de effecten in tankmelk

Tijdens dit onderzoek is de nadruk gelegd op de effecten in de tankmelk en is onder andere een vergelijking gemaakt tussen 24 melkveebedrijven welke gescheiden mest als strooisel gebruikten en 24 bedrijven die zaagsel of stro gebruikten. Op deze bedrijven zijn monsters verzameld van de bedding en van de tankmelk. De monsters zijn allen geanalyseerd op concentraties van sporen. In augustus is dit onderzoek nog eens herhaald op andere melkveebedrijven. Op deze wijze kon een gefundeerd oordeel worden gegeven over de resultaten en daarmee of er überhaupt risico’s zijn verbonden aan het gebruik. Op basis van de onderzoeksresultaten is de conclusie dat gescheiden mest wat betreft deze drie micro-organismen geen nadelig effect heeft op de melkkwaliteit.

Lagere overdracht beddingdeeltjes

Een interessante conclusie welke ook in het rapport naar voren kwam is dat de resultaten wijzen op een iets lagere overdracht van beddingdeeltjes naar de melk tijdens het melkwinningsproces bij gebruik van gescheiden mest t.o.v. zaagsel/stro.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit onderzoek graag eens met een adviseur willen sparren over de mogelijkheden op uw bedrijf, of wilt u weten hoe de resultaten met gescheiden mest op uw bedrijf optimaal kunnen zijn neem dan gerust eens contact met ons op!

Download nu het onderzoek van NIZO food research en Valacon Dairy