mestverwerking

Mestverwerkingsysteem Serigas

Onlangs draait er een mestscheider bij een klant van Serigas International. Zij leveren complete mestverwerkingssystemen zoals te zien in dit filmpje.  Keydollar is er trots op partner te mogen zijn van innovatieve bedrijven als deze.

Mestafzet witvlees kalveren eenvoudiger met mestscheider

Mest van witvleeskalveren of startende rosékalveren was tot voorkort bijna onmogelijk te scheiden. Iedereen die bekend is met deze mestsoort weet dat het een vettig product is wat snel uitsmeert. Door de beperkte structuur en de vele aanwezige haren, is het een moeilijk product om te scheiden. Omdat de afzetkosten van deze mestsoort de pan uit rijzen en de zuiveringsinstallaties alleen maar echt dunne gier willen ontvangen moet er toch iets gebeuren. Aangezien de kalveren steeds meer structuur krijgen gevoerd, gaat het drogestof gehalte van de gier omhoog.

DryBed mestscheider geschikt voor deze mest!

Keydollar is sinds kort in staat om met de DryBed mestscheider drijfmest van witvleeskalveren te scheiden. De Keydollar DryBed welke normaal wordt gebruikt voor het produceren van boxstrooisel, blijkt uitstekend geschikt voor dit product. De hoeveelheid druk in deze machine wordt beperkt, waardoor het filter niet dicht slibt. Dit is het welbekende probleem waardoor deze mestsoort voorheen vrijwel niet te scheiden was.

Interessant resultaat

De resultaten van deze scheidingsstap zijn zeer interessant. Bij een ingaande mestfractie van 5% drogestof kan een dunne fractie worden behaald van tussen de 2 – 3 % drogestof, afhankelijk van de input. Dit zorgt bij bedrijven die afzetten naar een zuiveraar voor een directe besparing op afzetkosten. Daarnaast wordt er binnen de dikke fractie die wordt geproduceerd een drogestofgehalte behaald van 37% gemiddeld. Dit is extreem droog! Daarmee worden gehaltes van boven de 10g/kg fosfaat in de dikke fractie ook ruim behaald. Hierdoor is er dus prima afzet te regelen.

De oplossing in een overspannen mestmarkt

Omdat de Keydollar DryBed een relatief kleine machine is valt het investeringsbedrag te overzien. Het setje draait in kalvermest mooi constant en heeft een capaciteit van ongeveer 60 kuub per dag. Referenties van grote witvlees-kalverbedrijven zijn beschikbaar. Laat u informeren, want in deze overspannen mestmarkt zijn oplossingen zeker gewenst!

Productiebegrenzende maatregelen melkveehouderij

Op 2 juli zijn de nieuwe ‘productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij‘ in grote lijnen bekend gemaakt. Er komt een sturing op fosfaat productie en daarnaast wordt gaat efficiënte omgang met fosfaat worden beloond. Zaken als de kringloopwijzer worden nog belangrijker in de dagelijkse bedrijfsvoering van melkveebedrijven. Bedrijven die in staat zijn met minder verliezen te werken worden hiervoor beloond door het verkrijgen van meer productieruimte.

Mestscheiden draagt bij aan efficiëntie

Mestscheiden draagt direct bij aan het verhogen van bemestingsefficiëntie en het beperken van verliezen. Meststoffen gebruiken op de plaats waar het nodig is en nutriënten juist daar brengen waar tekorten zijn, verhoogd opbrengsten. Hier is veel te behalen.

Ondanks dat nog niet alles duidelijk is en de details nog uitgewerkt moeten worden, weet de melkveehouderij sector nu waar het op moet sturen. Benieuwd naar uw mogelijkheden op gebied van efficiëntie met behulp van een mestscheider? Neem gerust even contact op met ons. Wij praten u graag bij.

Lees hier de brief vanuit het ministerie van economische zaken

Meer dan 1500 bedrijven gebruiken droge mest in ligbox

BALK – Al ruim 1500 Nederlandse melkveebedrijven gebruiken gedroogde mest als strooisel in de ligboxen van hun koeien. Het duurzame hergebruik van gescheiden mest leidt tot minder kwetsuren en verhoogt het ligcomfort voor de dieren, kan boeren duizenden euro’s aan besparingen opleveren en heeft geen nadelige effecten voor het aantal bacteriën in de rauwe melk, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Keydollar

Het scheiden van koeienmest is in Amerika al sinds de jaren ’70 heel gewoon. In Nederland werd het pas zeven jaar geleden geïntroduceerd toen het bedrijf Keydollar de eerste mestscheiders op de markt bracht. Keydollar is specialist in mestbewerking en begeleiding en levert machines die de natte en de droge fractie in de mest scheiden. De dunne, natte mest wordt over het land uitgereden. De dikke droge mest wordt in de ligboxen van koeien uitgestrooid om een zacht ligbed te creëren.

Groei green bedding

Het meest gebruikte materiaal in ligboxen is nog steeds zaagsel. Het gebruik van mestscheiders is de laatste jaren echter fors gegroeid. In 2012 maakten 400 melkveebedrijven er gebruik van. Dit jaar is dat aantal gegroeid tot boven de 1500. De methode is populair vanwege de positieve effecten voor dier en boer. Omdat de prijs van zaagsel de laatste jaren fors is gestegen, kunnen boeren door het scheiden van mest tot 75 procent besparen op de kosten van hun beddingmateriaal.De gedroogde mest in ligboxen wordt Bio-bedding of Greenbedding genoemd. Uit onderzoek dat Valacon Dairy in opdracht van het Productschap Zuivel uitvoerde blijkt dat hierdoor het dierenwelzijn in de stallen verbetert in vergelijking met het gebruik van zaagsel of tarwestro. Op de onderzochte melkveebedrijven bleek dat koeien wat vaker gingen liggen en dat het aantal koeien met beschadigde hakken en knieën fors afnam.

effect

Welk ligboxstrooisel een boer ook gebruikt, het is in stallen onvermijdelijk dat spenen en uiers van koeien verontreinigd raken met bacteriën, die in rauwe melk voedselvergiftiging kunnen veroorzaken. Hoewel het gebruik van gedroogde mest vergeleken met stro en zaagsel leidt tot licht verhoogde concentraties in het beddingmateriaal van ligboxen, blijkt uit onderzoek van NIZO Food Research dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de melkkwaliteit. Sterker nog: Bij bedrijven die gedroogde mest gebruiken waren de concentraties van de zogeheten Bacillus cereus in de tankmelk aanmerkelijk lager dan bij bedrijven die tarwestro of zaagsel gebruiken. Ook bleek dat de overdracht van mestdeeltjes naar melk bij het gebruik van gedroogde mest lager is dan bij zaagsel en stro. Voor het onderzoek werden metingen uitgevoerd bij 96 melkveebedrijven, waarvan de ene helft gedroogde mest gebruikt en de andere helft zaagsel of stro.

Hoe denkt de consument?

Uit eerder onderzoek onder melkveehouders bleek dat 90 procent positief tegenover het gebruik van de droge fractie uit mest, vooral vanwege het comfort en het welzijn van de dieren. Ook de consument is enthousiast over de toepassing. Tijdens de recente ‘Kijk in de stal-dag’ van de LTO werden bezoekers van een melkveebedrijf naar hun mening gevraagd over het gebruik van droge mest in de ligboxen. Het merendeel van de bezoekers reageerde positief, met name vanwege de duurzame gedachte achter het mest scheiden en het zichtbare comfort voor de koeien, zo blijkt uit het filmpje. (zie bijgaande link filmpje consument)

Consument positief over gebruik droge mest als strooisel

Er wordt veel over gesproken; Hoe denkt de Nederlandse consument nu eigenlijk over het gebruik van droge mest als strooisel bij melkvee? Keydollar BV, specialist op het gebied van mestscheiding en mestbewerking, zocht het uit. De reacties, opgenomen in een videoreportage, spreken boekdelen, kritisch maar positief!

reactie consument tijdens ‘kijk in de stal dag’

Tijdens de ‘Kijk in de stal dag’, georganiseerd door LTO, werd een groot aantal burgers gevraagd naar hun mening over het gebruik van droge mest als strooisel in de ligboxen. De mening over het gebruik van mest in de boxen waren zeer positief! Het merendeel van de reacties toonden aan dat juist de duurzame gedachte en het denken in kringlopen past bij de hedendaagse melkveehouderij en opstelling van de kritische consument.

reacties in videoreportage

Keydollar wil met deze videoreportage duidelijk maken dat burgers niet per definitie negatief reageren op het gebruik van gedroogde mest in de boxen. Dit is wellicht een gedachte die alleen binnen de sector zelf leeft. Het positieve beeld van schone dieren, het ziet er zacht en comfortabel uit, het recyclen van onverteerde delen en een extra kringloop op het bedrijf pakt de consument duidelijk op als er geen voorkennis is. Ook al blijft het idee dat koeien in gedroogde mest liggen natuurlijk wel even wennen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze reportage, neem dan contact met ons op!

Een mestscheider huren interessant?

Boxstrooisel produceren uit drijfmest, het houdt vele melkveehouders momenteel bezig. Voor wie nog even aan het idee moet wennen is een mestscheider huren een prachtige mogelijkheid om ervaring op te doen met het product Biobedding. U huurt een keer een machine, kuilt desnoods wat extra product in, en u kunt wellicht een maand lang proberen of het product past bij uw systeem en uw voorkeuren. Vervolgens vraagt u zich af, is huren voor lange termijn ook lonend? Wat zijn de kosten nou eigenlijk van een huur machine? En hoe zit het met aansprakelijkheden bij huur?

Een mestscheider aanschaffen toch goedkoper?

Het huren van een mestscheider voor het produceren van boxstrooisel heeft voordelen; u hoeft zelf niet te investeren en kan toch gebruik maken van de voordelen die het product biedt. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar zolang die aanvaardbaar zijn is dat prima. Bij investeren in mestscheiding gaan soms in de volksmond grote bedragen rond. Toch is het zo dat u bij Keydollar al voor minder dan € 20.000,- een compleet werkende en geïnstalleerde set heeft draaien. Dat bedrag valt dus eigenlijk prima te overzien. Het huren van een mestscheider zult u regelmatig moeten doen; 1 keer per maand is toch wel het minimum, en dan moet er zeker ingekuild worden. Bij huur tarieven van gemiddeld € 400,- per keer (8 uren huur, voorrijtarief en diesel) bent u toch al snel € 4.800,- per jaar kwijt. We hoeven dan dus niet heel moeilijk te doen om uit te leggen dat de aanschaf van een eigen machine al snel uit kan!

mestscheider huren niet nodigWerk met verse boxstrooisel

Wat we voor het gemak in bovenstaande rekensom nog even vergeten is dat bij een eigen machine altijd met vers product gewerkt kan worden. De goede veerkracht van het product blijft zo in stand, en u strooit altijd vers in. Zonder risico’s op broei, zonder veel werk van inkuilen, zonder veel werk van lossteken. Gewoon simpel, eenvoudig, toegepast op uw bedrijf.

Voorkom ziekten en kiemen met uw eigen mestscheider

En wat te denken van de verspreiding van ziekten en kiemen? Uw eigen product op uw eigen erf houden is verreweg het beste, helemaal met betrekking tot boxstrooiel. Huren om ervaring op te doen met het product; prima! Maar om uiteindelijk goed rendement te draaien en eenvoudig te werken, zou dan bij nader inzien zelf eenkleine machine kopen niet veel handiger zijn?

U wilt toch ook weten of de aanschaf van een mestscheider op uw bedrijf een interessante optie is? Laat u nu informeren door één van onze adviseurs!

Scheiden jongvee- en droogstaande koeienmest

Eens in de paar maanden worden wij gecontacteerd door een klant die het weer heeft geprobeerd; het scheiden van jongveemest. De capaciteit van de machine is dan meestal gedaald en het boxstrooisel product, blijkt ineens heel anders van kleur. Bij de vraag of er wellicht iets aan het systeem is gewijzigd, wordt steevast geantwoord; ‘nee, er komt nog steeds mest in de machine en aan de afstelling is niks veranderd ’. Als er wordt doorgevraagd, komt er vaak toch een reden naar boven. Omdat de kelder bij de melkkoeien vrijwel leeg was, is er voor gekozen om er wat mest uit de jongveestal bij te pompen. Het kwaad is dan al geschied.

Structuur bij langzame spijsvertering

Omdat jongvee en droogstaande koeien een langzamere spijsvertering hebben, betekend dit dat grassen en andere structuur delen beter worden verteerd. Het heeft simpelweg ook meer tijd om te verteren omdat de opname veel lager is in vergelijking tot een productieve melkkoe. Door deze betere vertering is de mest heel anders van structuur. De mest gaat zich ‘vettig’ gedragen, ongeacht hoe dik de drijfmest voor het oog ook is.

Lastige mestsoorten

Om vervolgens deze mest te gaan scheiden, is niet eenvoudig. De vrije vloeistof tussen de structuurdelen is veel minder. Hierdoor heeft een mestscheider meer moeite om het product uit te persen. Daarnaast zijn deze structuurdeeltjes veel fijner waardoor de zeefkorf makkelijk dicht gaat zitten. Het produceren van biobedding of boxstrooisel uit een dergelijke drijfmest is dus erg lastig.

Veel capaciteitsverlies

Onze vijzels zijn uitgerust met een kunststof laag. Deze schraapt de zeefkorf continu schoon. Hierdoor zijn dergelijke mestsoorten in ieder geval nog te verwerken. Toch kan bij pure jongvee- of droogstaande koeienmest de capaciteit terug lopen tot maar liefst 10%.

Tips

Scheiden jongvee- of droogstaande koeienmestVoorkomen is in dit geval dus beter dan genezen. Zorg er voor dat uw kelder onder melkkoeien niet zomaar leeg komt. Rij eventueel eerst uw jongveekelders leeg. Zo behoud u altijd melkveemest om boxstrooisel te gaan maken. Is dit echt niet mogelijk? Begin dan in geen geval mest uit de jongveekelder over te pompen richting mestscheider, maar wacht 1 of 2 weken totdat uw voorraad in de melkveestal weer is aangevuld.

Bent u nieuwsgierig naar het hoe en wat achter dit verhaal? Neem dan gerust eens even contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0514-593562 of stuur een e-mail naar info@keydollar.nl

Flush systeem bij van der Zijpp in Terkaple

Bij van der Zijpp in Terkaple is onlangs een KD500 mestscheider in bedrijf gesteld bij een ligboxstal met zand in de boxen. van der Zijpp maakt gebruik van een flushsysteem. Om hiervoor de water-fractie dun genoeg te houden, wordt het product over de scheider gepompt om zo de dikke fractie er uit te filteren. Hierdoor blijft er een dun product over om mee te flushen. Het eenvoudige principe van de KD500 mestscheider past hier prima bij!

Mestscheiders actief in de Pelsdierhouderij

Keydollar is actief in verschillende veehouderij branches. Zo ook in de pelsdierhouderij. Bij Pelsdierhouder Rooijakkers wordt de mest uit de opvanggoten verzamelt in een centrale put. Hier wordt het geroerd en direct door gepompt naar een Tri-Rod rol pers mestscheider. Omdat deze mestsoort extreem veel grit bevat zijn juist deze machines hiervoor uitermate geschikt. Een rol pers mestscheider heeft namelijk minder last van slijtage in vergelijking tot de schroefpers uitvoeringen.